הרשמה ליריד המגמות הטכנולוגיות

הרשמה ליריד המגמות הטכנולוגיות

פרטי המוסד

פרטי המנהל

איש קשר לתיאום הפעילות

מורה מלווה

מידע סטטיסטי

בחירת יום וזמן פעילות

A יום שני כ"ז בשבט תשע"ח 12 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 104

נותרו 12

המלאי אזל

נותרו 269

A יום שלישי כ"ח בשבט תשע"ח 13 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 18

המלאי אזל

נותרו 170

נותרו 210

A יום רביעי כ"ט בשבט תשע"ח 14 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

נותר פריט אחד

המלאי אזל

נותרו 16

המלאי אזל

נותרו 49

נותרו 152

A יום חמישי ל' בשבט תשע"ח 15 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

נותרו 20

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 3

נותרו 450

בחירת יום וזמן פעילות

יום שני כ"ז בשבט תשע"ח 12 בפברואר 2018 -

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 200

- יום שלישי כ"ח בשבט תשע"ח 13 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

המלאי אזל

המלאי אזל

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 151

- יום רביעי כ"ט בשבט תשע"ח 14 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

המלאי אזל

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 188

- יום חמישי ל' בשבט תשע"ח 15 בפברואר 2018

בהתאם לשעה וזמינות המקומות יש למלא מספר מקומות בחלון פעילות אחת

המלאי אזל

המלאי אזל

המלאי אזל

נותרו 226